Klimaatloop: Nederlandse kerken bepleiten een nieuwe levensstijl - 30 november 2015

Als teken dat een doortastend milieubeleid ook de kerken ter harte gaat, roepen de Nederlandse kerken op tot een pelgrimage naar de klimaattop, die van 30 november tot 11 december in Parijs plaatsvindt.


Van 30 november tot en met 11 december 2015 vindt in Parijs de eenentwintigste klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats. In Parijs moet een nieuw klimaatverdrag ondertekend worden als vervolg op de afspraken die in 1997 in Kyoto (Japan) zijn gemaakt. Een belangrijk moment in de strijd tegen de klimaatverandering.
Kernpunt is om afspraken te maken over:
- het snel verminderen van de CO2‐uitstoot
- het vergroten van onze gezamenlijke weerbaarheid tegen klimaatverandering en
- de financiering van daaruit volgende activiteiten in ontwikkelingslanden door de rijke landen.

Wetenschappers hebben vastgesteld dat de tijd begint te dringen. Willen de gevolgen van de opwarming beheersbaar en betaalbaar gehouden worden, dan mag de temperatuur niet meer dan twee graden stijgen (ten opzichte van het basisjaar 1990). Om dat voor elkaar te krijgen, is het nodig om op korte termijn flink te investeren: in een brede mix van technologische maatregelen, een flinke verandering van ons economisch systeem én in collectieve beleids‐ en gedragsverandering. Dat ís te doen, zeggen wetenschappers in het laatste rapport van het IPCC, waarin ze zich specifiek richten tot beleidsmakers.

In Parijs komen eind 2015 gedelegeerden uit bijna alle landen bijeen voor de volgende klimaatconferentie van de VN. Hun doel is om tot een vervolg te komen op het zogenaamde Kyoto‐protocol uit 1997. Daarvoor zullen afspraken gemaakt moeten worden over het snel verminderen van de CO2‐uitstoot, het vergroten van onze gezamenlijke weerbaarheid tegen klimaatverandering en de financiering van activiteiten daarvoor in ontwikkelingslanden door de rijke landen.

De klimaattop van Parijs lijkt de zoveelste ontmoeting waar belangenbehartigers van de korte termijn aan het langste eind gaan trekken. Negatieve tekenen zijn er tot nu toe volop. We kennen al meer dan twintig jaar een klimaatverdrag. Maar de CO2‐uitstoot is sindsdien alleen maar enorm gestegen, met maar liefst 55,6%. Gemaakte afspraken zijn zelden nagekomen, doelen niet gehaald. Al meer dan tien jaar wordt zonder veel resultaat gesproken over een vervolg op het Kyotoprotocol, dat in 2012 afliep. Ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden staan hierbij geregeld tegenover elkaar en de rijke en opkomende landen kijken naar elkaar om de eerste stap te zetten en de zwaarste lasten te dragen. Ondertussen worden de signalen van versnelde klimaatverandering steeds duidelijker.

Klimaatverandering gaat de kerken aan omdat het een zaak is van levensovertuiging, van geloven. Het gaat bij klimaatverandering om een overbelast milieu en een ontspoorde economie, en daarmee ook om een levensstijl, verantwoordelijkheid voor de Schepping, de omgang met elkaar en de aarde, om spiritualiteit. Het gaat om gerechtigheid, een eerlijke verdeling van de lasten van klimaatverandering en de kosten daarvan. Als teken van hoop en van het verlangen naar gerechtigheid, vrede en heelheid organiseren kerken en levensbeschouwelijke organisaties in heel Europa een pelgrimage naar Parijs. Pelgrimage betekent: durven wegtrekken uit het bekende en de moed tonen het onbekende te betreden. Weg uit de sfeer van meer: meer materiële consumptie, meer macht. Op weg naar een samenleving als goede woonplaats, voor mens en dier, in een kosmos vol levende verbondenheid. Door deel te nemen aan de tochten die straks overal worden georganiseerd dagen worden de klimaatonderhandelaars uitgedaagd om de moed te tonen de gebaande paden te verlaten en nieuw gebied te betreden, op weg naar een rechtvaardig en effectief klimaatbeleid.

Bovenstaande tekst werd – enigszins verkort en bewerkt – overgenomen van de website www.klimaatloop.nl

Pieter Roggeband

Lees meer over dit initiatief op www.klimaatloop.nl. >>< HOME