Kerkenraadsvergadering in Fulda – 15 februari 2016

Op 12 en 13 februari vond de jaarlijkse kerkenraadsvergadering van de Nederlandse Kerk in Duitsland plaats. Lees hier een verslag!


Op 12 en 13 februari vond de jaarlijkse kerkenraadsvergadering van de Nederlandse Kerk in Duitsland plaats. Als gast aanwezig was dit jaar ds. Karin van den Broeke, praeses van de Protestantse Kerk in Nederland, onze “moederkerk”. Zij presenteerde op zaterdagmiddag de visienota “Kerk 2025”. Daarin wordt een cultuuranalyse gemaakt en wordt gekeken, hoe de kerk in de netwerksamenleving van morgen (en vandaag!) kan getuigen van haar geloof. “Herkenbaarheid” van protestanten en andere christenen voor elkaar en voor de buitenwereld is een belangrijke notie in “Kerk 2025”.

Op de vergadering werden verder Fred Sandbergen als scriba en Monica Keja-De Jong als voorzitter van de kerkenraad verkozen. Beiden werden daarmee bevestigd in een taak, die ze tot nu toe ad interim vervulden. Afscheid werd genomen van Marja Kretschmann-Weelink (voorzitter tot oktober 2015), Barend Bosschieter (penningmeester tot juli 2016) en Kitty Kobe-Havinga (scriba tot september 2015).

Met spijt werd geconstateerd, dat het tot aan de kerkenraadsvergadering niet mogelijk was gebleken om nieuwe kandidaten te vinden voor de functie van vierde lid in het moderamen en de functie van eerste penningmeester, mogelijk in “Personalunion”.

Tim van de Griend, predikant-assessor< HOME