Afscheid ds. Tim van de Griend – 13 november en 4 december

De afscheidsdienst in München begint op 13 november om 13.00 uur, de dienst in Karlsruhe op 4 december om 15.30 uur.


Op 28 november 2010 werd Tim van de Griend bevestigd tot predikant. Hij nam zijn werkzaamheden op in wijk Zuid. Vanaf 2012 was hij lid van het moderamen van de NKiD. Naast het predikantschap was hij vanaf 2014 voorzitter van de Interkulturelle PfarrKonferenz (IPK) van de Evangelische Kirche in Deutschland. In het algemeen was hij actief betrokken bij de internationale oecumene, onder meer door het lidmaatschap en het voorzitterschap van de Interkulturelle Konvente in de Rhein-Main-regio en in Baden.

Sinds 1 september 2015 werkte hij nog op halftime-basis voor de Nederlandse Kerk. Vanaf 1 december komt ook daaraan een einde. Hij gaat volledig over naar de Badische Landeskirche.< HOME